Benefactors

S.no. Name Amount
1 test kumar 100
2 test kumar 100
3 test kumar 100
4 test kumar 103
5 test kumar 105
6 Prakash Singh 1
7 Prakash Singh 1
8 Prakash Singh 1
9 Koshy FIRST 1
S.no. Name Amount
1 JAYABALAJI SUNDARARAJ 500
2 Prakash Singh 1
3 CHANAKYA KUMAR JHA 10000
4 Janbaz Khan 1000
5 robin Chauhan 5000
S.no. Name Amount
1 Phani Raj Bade 5000
2 Ashutosh Joshi 10000
3 Ravi Shah 5000
4 Priyank Garg 5000
5 Yogesh Thakkar 5000
6 Subodh Murkewar 5000
7 Amitabha Sur 10000
8 AAKASH PATEL 5000
9 Jayanthi Nagarajan 10000
10 Priyesh Sapovadiya 5000
11 Perike Edison 2000
12 Saandeepani Vajje 5000
13 Rajnish Aggarwal 5000
14 Siva Satyanarayana Ummaleti 5000
15 Varun Jain 5000
16 PHANIRAJ BADE 5116
17 Vaibhav Gupta 5000
18 Ashish Khoti 5000
19 Chetan Ramkrishna Thakur 5,000
20 Shelja Gupta 5,000
21 Vijay Kumar Sharma 5,000
22 Ravi Shah 5,000
23 Aditya Babbar 5,000
24 Anurag Narhari Kumbhare 5,000
25 Amitabha Sur 10,000
26 Subodh Murkewar 5,000
27 Yogesh Thakkar 5,000
28 Priyank Garg 5,000
29 Aritra 500
30 G Anand Kumar 5,000
31 Adhyam Madhukar 5,000
32 G Ramesh Kumar 10,000
33 R Saravanan 10,000
34 Urvish Vinodchandra Shah 5,000
35 Pankaj Sareen 5,000
36 Jayanta Kumar Das 10,000
37 Ashish Rakheja 10,000
38 Jaspreet Singh Sawhney 5,000
39 Ajay Bansal 5,000
40 S R Dhansekaran 5,000
41 ISHRAE Thane Chapter 10,000
42 ISHRAE Mumbai Chapter 1,00,000
43 Sangita Jhangiani 5,000
44 Rohit Raj Raj 5,000
45 ISHRAE Pune Chapter 50,000
46 ISHRAE Delhi Chapter 1,00,000
47 Muniraju M 2,000
48 Cricket Naresh 10,000
49 Shankha Bhattacharyya 4,000
50 ISHRAE Kolkata Chapter 50,000
51 Krishna Kumar Mitra 5,000
52 M.S. Enterprises 2,000
53 Chinnasamy Manigandan 5,000
54 Vishal 2,000
55 Jashraj 13,000
56 J Mathirajan 2,000
57 Srivathsa A 1,000
58 Deepa Rajganesh 2,000
59 Maven Engineering Services 1,35,000
60 Jeya Prakash 50,000
61 Rajshekar Patil 2,000
62 Orbit Energy An 1,000
63 Raksha 1,000
64 Satish A 5,000
65 Ritesh Khera 1,500
66 NEFT Payu Payment 9,764
67 ISHRAE Bangalore Chapter 1,00,000
68 Streamline Refrigeration Pvt Ltd 10,000
69 ISHRAE Guwahati Sub Chapter 5,000
70 Priyesh Sapovadiya 5,000
71 ISHRAE Bhubaneswar Sub-Chapter 5,000
72 Bhaskar Mukherjee 5,000
73 ISHRAE Chandigarh Chapter 15,000
74 ISHRAE Vadodara Chapter 30,000
75 ISHRAE Deccan chapter 50,000
76 Bhalla Mudi Murali Krishna 14,000
77 ISHRAE Visakhapatnam Chater 10,000
S.no. Name Amount
1 Sunil Nayak 1000
2 Sheeba Siddiqui 5000
3 SUDHIR TANDON 5000
4 Sandeep Goel 5000
5 Ashish Gupta 5000
6 SANDEEP KOHLI 5000
7 ISHRAE Chennai Chapter 50000